01/03/2017

Xavi Fonfría

Javier Fonfría de la Torre

Javier Fonfría de la Torre és Llicenciat en Història, Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària i Màster d’Investigació en Didàctiques Específiques per la Universitat de València.

Les seues publicacions estan relacionades amb diferents aspectes de la didàctica de les Ciències Socials: la participació ciutadana en l’àmbit escolar, en general, i les Ciències Socials, en particular; així com la formació del professorat. A més de ser membre del grup d’innovació i investigació pedagògica Gea-Clio.

Treballs Final de Màster

Fonfría, J. ¿Valencia Medieval: Continuidad o Ruptura?. 2010. Facultat de Magisteri. Departament de Ciències Socials. Treball Final de Màster. Disponible en: http://roderic.uv.es/handle/10550/24171

Fonfría, J. Las Ciencias Sociales para la Participación Ciudadana: Un Estado de la Cuestión. 2014. Facultat de Magisteri. Departament de Ciències Socials. Treball Final de Màster. Treball no publicat.

Publicacions Revistes

CÍSCAR, Josep; FONFRIA, Javier; FITA, Sara; GALÁN, Odiel; “Formación del profesorado e innovación educativa” en Revista Iber-68. Ed. Graó. Abril, 2011. [ISSN: 1133-9810].

Comunicacions Congressos

Ciscar, J; Fonfría, J; Fita, S; Galán, O. Formación del profesorado e innovación educativa: dos caras de la misma moneda. El ejemplo del máster de formación del profesorado. En: Innovación metodológica y docente en historia, arte y geografía [Recurso electrónico]: Actas Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 7-9 de septiembre de 2011 / coord. por Francisco Ramón Durán Villa , Ramón López Facal, María del Carmen Saavedra Vázquez, Jesús Angel Sánchez García, Montserrat Villarino Pérez, 2012, ISBN 978-84-9887-932-2

 

 

Capítols Llibres

SOUTO, XM; FONFRIA, J; FITA, S. Enseñar la participación ciutadana desde los espacios escolares, IN Antonio Carlos CASTROGIOVANNI … [et alii]. Movimiento no ensinar geografia: rompendo rotações, Porto Alegre: Evangraf,2015, ISBN 978-85-7727-739-1; pp. 72-92.

Tallers

FONFRIA, J; FITA, S; GALÁN,O. Transformaciones en el litoral valenciano: El PAI de Cullera. Mayo 2012. Forem PV-CCOO.

FONFRIA, J; GALÁN, O. Materiales para la Crisis. Abril 2014. CEFIRE Torrent.