16/02/2017

Josep Ciscar

Josep Ciscar Vercher. Professor de Secundària a l’IES “La Valldigna”. Actualment compagina aquesta activitat amb la de professor associat de la Universitat de València, on imparteix classes al Màster de Professorat en Secundària i a la Facultat de Magisteri. És, així mateix, Cronista oficial de Tavernes de la Valldigna. Assenyalar que complementa la seua tasca docent i didàctica amb la de la investigació i publicació d’estudis d’història local, girant la seua temàtica al voltant de la Primera República, la Repressió franquista i altres temes relacionats amb la història contemporània valenciana.

Els seus treballs han obtés diversos premis com ara  el Premi 2002 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa pel treball “Viatge en el temps al poblat ibèric de la Bastida de les Alcuses o els  XX Premios “Francisco Giner de los Rios” a la Mejora de la Calidad Educativa  para 2003. Premi de l’Àrea d’Humanitats i Ciències Socials pel treball “Itinerari geogràfic-medioambiental i dos breus apunts històrics”. Ha estat a més becat pel “CEIC ALFONS EL VELL” (2009) per a l’elaboració del treball d’investigació titulat Gabriel Hernández i la Primera República a Tavernes de la Valldigna: Institucions i vida política.

Té diverses publicacions el tema de les quals tracta sobre la formació del professorat, l’educació medioambiental, els llibres de text, els espais escolars o el paper de la innovació educativa.

És per això que podem centrar la seua tasca en aquestes línies d’investigació:

–         Materials curriculars i Tecnologia Educativa aplicada a la didàctica de les Ciències Socials

–         Educació ambiental (Interdisciplinarietat i medi)

–         Ciutadania i escola (Perifèries escolars, MRP i projectes d’innovació)

Algunes de les seues publicacions són les que a continuació s’esmenten.

Campo Pais, Benito; Ciscar Vercher, Josep; Souto González, Xosé M. Las periferias escolares. 914293 – Scripta Nova-Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales. XVIII – 494-7, pp. 1 – 25. (Espanya): 2014. Disponible en Internet en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-496.htm>. ISSN 1138-9788

Ciscar Vercher, Josep. Festivitats i Festes patronals a Tavernes de la Valldigna a finals del segle XIX.313084 – L’Avenc (València). 8, pp. 42 – 54. (Espanya): Col·lectiu ‘L’Avenc’, 2014. ISSN 1136-176X

Ciscar Vercher, Josep. La Formación de futuros profesores a través del master en professor/a de educación secundari: el practicum.Javier J. Maquilón Sánchez y José Ignacio Alonso Roque (Editores): Experiencias de Innovación y formación en educación.pp. 73 – 82. (Espanya): 2014. ISBN 978-84-697-0570-4

Ciscar Vercher, Josep. La Febre groga de 1870 a la Valldigna. 313084 – L’Avenc (València). 7, pp. 74 – 85. (Espanya): Col·lectiu ‘L’Avenc’, 2013. ISSN 1136-176X

CISCAR, Josep; SANTIAGO; José A.; SOUTO; Xosé M. Identidades nacionales y territorialidad en los libros de texto. Los estereotipos enciclopédicos en la geografía escolar. 914293 – Scripta Nova-Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales. XVI – 418 (36), pp. 1 – 19. (Espanya): 2012. ISSN 1138-9788

Ciscar Vercher, Josep. La Primera república a Tavernes de la Valldigna (institucions i vida política). pp. 1 – 214. (Espanya): La Xara, 2012. ISBN 978-84-95213-93-8

Ciscar Vercher, Josep; Fita Esteve, Sara; Fonfría de la Torre, Xavier; Galán Olcina, Odiel. Formación del Profesorado e innovación educativa. 002009 – Iber. 68, pp. 65 – 73. (Espanya): 2011. ISSN 1133-9810

Ciscar Vercher, Josep. La Sostenibilidad desde la perspectiva de una ciencia social. Abordar la educación ambiental desde la geografia.002009 – Iber. 53, pp. 41 – 51. (Espanya): 2007. ISSN 1133-9810

Ciscar Vercher, Josep. L’Estudi, als centres educatius, de la problemàtica mediambiental des d’una perspectiva geogràfica.Marron Gaite, Ma Jesús; Salom Carrasco, Júlia; Souto González, Xosé Manuel (eds.): Las competencias geogràficas para la educación ciudadana. pp. 61 – 72. (Espanya): Grupo de Geografía de la A.G.E., 2007. ISBN 978-84-922182-4-0

Actualment treballa en la seua tesis doctoral sobre el paper dels espais escolars en el proces d’ensenyament-aprenentatge.