06/07/2017

Ontinyent-Projecte

CRONOGRAFIA:

1.- Curs 2014/15. L’IES Jaume I presenta el projecte Space Jaume One; consisteix en enlairar un globus sonda per a l’estudi de paràmetres relacionats amb la contaminació atmosfèrica i la meteorologia. La Regidoria de Medi Ambient se suma al projecte.

2.- Curs 2015/16.

– El Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de Magisteri, en el context d’una tesi doctoral, ofereix la seua col·laboració per a l’aprofitament didàctic del projecte. I planteja un estudi sobre el clima i paisatge actuals a Ontinyent que abasteix des de l’Educació Infantil fins la Universitat. L’Extensió Universitària d’Ontinyent se suma al projecte.

– La Universitat proposa treballar conjuntament amb els centres educatius d’Ontinyent i planteja la possibilitat de fer l’estudi sobre el clima i paisatge en forma d’unitat didàctica adaptada, en principi, a 1r d’ESO i 5é de primària.

– Els col·legis  La Milagrosa, La Concepción, CEIP Bonavista, CEIP Martínez Valls, CEIP Vicente Gironés, CRA Riu d’Albaida de El Palomar i l’IES de Jaume I ofereixen les seues aules per respondre un qüestionari sobre les idees espontànies de l’alumnat de 1r i 5é de Primària i 2n de l’ESO.  Es la primera fase per a confeccionar dita unitat didàctica. També col·laboren els centres CP Rafael Juan Vidal i l’IES Pou Clar.

– El 29 de juny, Xosé Souto, professor titular de la Universitat de València i director del programa de doctorat d’Investigació en Didàctiques Específiques, convoca una reunió amb representants dels centres educatius, associacions ciutadanes i especialistes per analitzar el projecte d’innovació i recerca que estem realitzant. A la reunió assistiren tots els centres educatius excepte dos que ja hi havien comunicat el seu interès de formar part del projecte.

– El 7 de juliol el Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València aprova el nostre projecte dins de la convocatòria d’ajudes per al desenvolupament dels projectes d’innovació educativa i millora de la qualitat docent a la Universitat de València per al curs 2016/2017.

Curs 16/17. Es proposa fer un Seminari pel professorat de l’ensenyament bàsic. Es farà el seu reconeixement a través de la Universitat i el CEFIRE. La durada s’establirà a una primera reunió al mes de setembre de 2016.

Ara, per continuar aquest treball de manera il·lusionant, és fa necessària una nova col·laboració de tots nosaltres, perquè mestres i professors som l’eix vertebrador del projecte, som els que convivim amb els discents i, per tant, fem possible el seu aprenentatge personal i en harmonia amb el medi natural. Propostes per enguany:

Setembre/Octubre  

1.- Hi ha la possibilitat de organitzar seminaris sobre:

  1. a) Què és el canvi climàtic? (amb la col.laboració del Vicerrector, Jorge Hermosilla). Es farà la negociació per convidar a especialistes al tema. Jorge Olcina. Pérez Cueva. Pablo Guerra. Benito.

Octubre 2017. Alejandro Pérez Cueva

Llibre de Pablo Guerra. Pràcticament està finalitzat

  1. b) Fonts orals i recerca sociològica del medi local. Igualment conten al recolçament del Departament de Didàctica de les ciències socials i experimentals per xerrades introductòries. Antonio Calzado, Ricard Torres, sociologia.

Setembre 2017. Antonio Calzado

c)Possibilitat de crear una beca de col·laboració des de la universitat

No ha sigut possible. Veure possibilitats aquest any.

d)Espai a la Universitat per innovació

Tenim un local i possibilitat de arxius a la UV

2.- Col.laborar amb projectes de centre com, posem per cas, el Projecte Fi de Curs 2015-2016 L’AIGUA (Colegio La Milagrosa) o el Projecte del CEE Vall Blanca. Per aquesta tasca existeix el compromís de visitar i assessorar als centres educatius

            Col·laboració en el projecte Nos Propomos!

En altres coordinades geogràfiques, ja hi ha referents com:

– Proxecto Terra (Galicia)

– Nos propomos (Lisboa)

– Ecoriba ( Riba-roja)

-Existeixen relacions amb aquests projectes.

3.- Conèixer directament les experiències didàctiques publicades en el nº 84 de la revista Íber i que estan molt relacionades amb el nostre projecte. Es possible publicar algunes experiències prèvies: articles de 13.000 caràcters (amb espais) que narren una experiència aplicada a l’aulaEncara no ha sigut possible.

4.-El dia 22 de setembre hi ha una xerrada sobre mobilitat i transport que estarà precedida d’una reunió amb el professorat d’Ontinyent per organitzar el curs 2016/17. Cal afegir els dades de la xerrada i convocar la reunió prèvia

– En aquesta reunió, haurien de portar ja NOM-COGNOMS de persones concretes i tram d’edat en què volen treballar, que vam quedar:

– Infantil + 1r cicle primària

– 2n i 3r cicle primària

– ESO

– Bat / Cicles

El grup de Inf./EE/1Prim. es centrarà en l’estudi del Pou Clar

El grup del segon/tercer cicle de Primària: riu Clariano

Secundària: Clima i paisatge a Ontinyent 2025

 

– A partir d’allí, es pot fer un certificat de participació en el projecte i dependent del treball es pot certificar “a posteriori” el que s’ha fet. Cada

grup haurà de treballar en un esquema semblant a aquest:

1) Triada d’eix temàtic vertebrador a desenvolupar en la UD (dins del

genèric de “Clima i Paissatge a Ontinyent”).

2) Planificació de la formació específica a fer al professorat. Seminaris que volem fer

3) Disseny i redacció d’una UD per nivell per a tractar el tema.

4) Implementació a les aules

5) Avaluació de la UD i del procés i retroalimentació.

 

Tenim l’exemple de l’experimentació a l’IES Jaume I

5.- Participar en l’experimentació per confeccionar la unitat didàctica sobre clima i paisatge.

Exemple de l’activitat que han realitzat al centre de Secundària Jaume I. Materials.

6.- Activitats que tu o el teu centre proposa:

Juny 17

Publicació de la unitat didàctica sobre clima i paisatge actuals a Ontinyent.

 Trobades d’innovació de 29/30 de juny de 2017: dos comunicacions

Curs 17/18 

Experimentació de la unitat didàctica sobre clima i paisatge actuals a Ontinyent.

 

NOSPROPOMOS

http://nospropomos2016.weebly.com/

Proyecto que nace en Portugal, se expande a Brasil y España (Ciudad Real, Ontinyent y Valencia) y supone una buena aportación de la enseñanza de la geografía al aprendizaje en servicio.

  

Presentació a la comunitat educativa d’Ontinyent (presentació)

JORNADES 16 DE MAIG DE 2017.

Formulació d’una unitat didàctica per estudiar l Població d’Ontinyent (presentació)

Unitat didáctica “Ens seguirem banyant en el Pou Clar?“: Valencià, castellà

JORNADES 26 DE JUNY DE 2017.

  

  

  

  

Participació i formació de la Comunitat Escolar d’Ontinyent. Projecte docent. Departament de didàctica de les Ciències Socials i experimentals: (presentació)

Informe de Luis Guillermo Torres.

Ressenya de Yeimy Barbosa Molina.

I TROBADA D’INTERCANVIS, D’EXPERIÈNCIES I D’INNOVACIÓ.

Facultat de magisteri de València: 30 DE JUNY DE 2017.

  

   

  

Miquel Martínez i Benito Campo: “Propuesta didáctica desde el estudio local de clima y paisaje“. IES Jaume I, Ontinyent.

Unitat didàctica “Ens seguirem banyant en el Pou Clar?: Valenciàcastellà

http://www.turismo.ontinyent.es/cast/rutes/pouclar.htm