07/12/2018

III Repensar

DILLUNS 17 DE DESEMBRE
(Saló d’actes de l’Antiga Escola de Magisteri, Montolivet)

12.00-12.30 h. Recepció d’assistents
12.30-12.45 h. Presentació del Seminari

12.45-14.00 h. Conferència inaugural: “Los manuales, materiales del profesorado y trabajos del alumnado en el aula de Historia de España en bachillerato: seis escenarios para su interpretación”, Nicolás Martínez Valcárcel (Universidad de Murcia). Materiales: https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/1288

https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/64079

https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/52850

16.00-18.00 h. Taula rodona: Presències i absències de continguts i narratives als manuals escolars”. Coordina: Juan Carlos Colomer (Universitat de València)
Participen:
David Parra (Universitat de València): “El llibre de text com a espai
d’identitat i conflicte”

Carlos Fuertes (Universitat de València): “Educació històrica i cultura
democràtica: la dictadura franquista als manuals escolars actuals”

Helena Rausell (Universitat de València): “La ausencia de la historia de las
mujeres en los manuales actuales: la enseñanza de la Ilustración”

Diego García (Universitat de València): “El medio rural en los manuales escolares iberoamericanos: la tradición del espacio concebido”

18.30-19.30 h. Visita guiada a l’Exposició “La Història als manuals escolars d’Educació Primària”.

DIMARTS 18 DE DESEMBRE
(Saló d’actes de l’Antiga Escola de Magisteri, Montolivet)

9.00-10.30 h. Taula rodona: Llibres de text i Didàctica de les Ciències Socials. Una perspectiva internacional. Coordina: Xosé Manuel Souto (Universitat de València)

Participen:
Liliana Rodríguez (Universidad Distrital F. J. de Caldas, Colòmbia):
“Panorama histórico del texto escolar en Colombia”
Nancy Palacios (Universidad de los Andes, Colòmbia): “¿Qué y cómo se enseña en los libros de texto sobre violencia, narcotráfico y conflicto armado en Colombia? Un análisis del desarrollo del pensamiento histórico”
Cláudio José Bertazzo (Universidade Federal de Goiás, Brasil): “Los desafíos para superar las falacias de los libros de texto de Geografía: una mirada desde Brasil”

1.00-12.30 h. Taula rodona: Llibres de text i desenvolupament de competències. Coordina: Elvira Asensi (Universitat de València
Participen:
Jorge Sáiz (Universitat de València; IES Tirant lo Blanc, Torrent): “Enseñar competencias de pensamiento histórico en libros de texto de historia españoles de educación básica: obstáculos y posibilidades”. Juan Carlos Bel (Universitat de València): “Libros repletos de imágenes: Competencias y fuentes históricas en los libros de texto de Educación Primaria” . Juan Carlos Colomer (Universitat de València): “Averigua qué es la Ley Sálica en Wikipedia: retos y problemas de la inserción de la tecnología digital en los libros de texto”

Homenaje a Laura Luenlo

12.45-14.30 h. Sessió de comunicacions i debat. Coordina: Álvaro Morote (Universitat de València) . Participen:

Diana Santana: “El desarrollo de la participación escolar para la gestión ambiental. Estudio de casos de los Parques Naturales de la Comunitat Valenciana”.

Jùlia Cerdán: “Les concepcions dels i les mestre sobre les ciències socials i les segues implicacions didàctiques”.

José Jaime Toro Pérez: “Los usos identitarios de la Historia escolar. La formación histórica del Reino de Valencia en el currículum, los manuales y las prácticas educativas de Educación Primaria”.

Carme Bernat Mateu: “La història de gènere segons l’alumnat d’ensenyament secundari”.

Elvira Asensi Silvestre: “El estado del bienestar en los libros de texto de bachillerato y su incidencia en las representaciones del alumnado”.

16.00-18.00 h. Taula-col·loqui: Passat, present i futur dels materials innovadors en didàctica de les Ciències Socials. Coordina: Santos Ramírez (Gea-Clío) participen: Xosé M. Souto (Universitat de València), Paula Jardón(Universitat de València), Àngels Martínez Bonafé (IES Isabel de Villena, València), José Ignacio Madalena (IES Ausiàs March, Manises) i Laia Solbes (Col·legi Nuestra Señora de la Salud, Xirivella).

18.30-19.45 h. Conferència de cloenda: “Els manuals escolars i el repensar les finalitats de l’educació històrica: entre el pes del passat i els reptes d´un futur immediat”, Rafael Valls (Universitat de València). Presenta: Xosé Manuel Souto (Universitat de València)

19.45-20.00 h. Tancament del Seminari i conclusions. Homenaje a Rafael Valls