08/02/2019

Jornadas GEA-CLÍO 30 años.

17.00 h. Presentació dels 30 anys de Gea-Clío

Participen: 

Excm. Secretari Autonòmic d’Educació, Sr. Miquel Soler

Excma. Alcaldessa d’Alaquàs, Sra. Elvira García

Sr. Vicerector de Projecció Territorial i Societat, Dr. Jorge Hermosilla

Sr. Degà de la Facultat de Magisteri, Dr. Óscar Barberá

Sr. President de l’Associació de Geografia d’Espanya (AGE), Dr. Jorge Olcina

Modera: Xosé M. Souto (GEA-CLÍO)

17.30 h. L’evolució de la innovació didàctica en relació amb l’evolució de Gea-Clío
Participen:

Santos Ramírez (GEA-CLÍO): El proyecto GEA-CLÍO: una travesía didáctica de treinta años
Vicent Gómez
(IES Alto Palancia, Sogorb, GEA-CLÍO): “La formació del professorat: La formació inicial (Màster) i continua (CEPs)”
Maria Blay (IES El Cid, València, GEA-CLÍO ): “Els canvis curriculars i les noves exigències professionals. Els debats sobre l’organització del currículum i les competències”
Arnaldo Mira (IES Andreu Alfaro, Paiporta, GEA-CLÍO): “La diversitat com a situació educativa de l’alumnat”

19.15-19.30 h. Descans

19.30 h. Els MRP i GEA-CLÍO. Expectatives, desitjos i realitats

Participen: Enric Ramiro (GEA-CLÍO) i Àngels Martínez Bonafé (IES Isabel de Villena, València)

Modera: Paula Jardón (Universitat de València)

20.15 h. Homenatge als que ens han deixat:

Leopoldo Navarro, Anna Ros, Vicent Llàcer, Eladia Boïls i Armando Cervellera

Participen: Ricardo Díaz, José Antonio Antón, Concha Roncal i Luis Cervellera

Presenta: Pep Ciscar (IES La Valldigna, Tavernes de la Valldigna, GEA-CLÍO) (fondo fotográfico)

sopar d’acolliment

DISSABTE 2 de febrer / Castell d’Alaquàs

10.00 h. Investigació educativa i innovació didàctica. El paper de la Universitat. Les aportacions interdisciplinàries i la relació investigació/innovació
Participen:
Francisco García (Universidad de Sevilla): “Els grups de treball i la innovació. El cas d’IRES de Sevilla i la seua relació amb Gea-Clío”
Nicolás Martínez (Universidad de Murcia): “La investigació des de la pràctica d’aula. El cas d’Història d’Espanya i la relació amb Gea-Clío”
Julia Salom Carrasco (Universitat de València): “L’aportació disciplinar de la Geografia a la formació del professorat i a les PAU”
José Beltrán Llavador
(Universitat de València): “La recerca sobre les biografies personals i la representació social a les perifèries escolars”
Modera: Juan Carlos Colomer (Universitat de València)

11.00 h. Els materials curriculars i l’edició dels llibres de text dins dels problemes socials
Participen:
Rafael Valls (Universitat de València): “Els llibres de text de Geografia i Història després de la LOGSE”
Enric Juan (Voramar-Santillana): “La difusió del coneixement escolar per mitjà de les grans editorials”

Pablo Navarro (Nau Llibres): “Les dificultats per sobreviure des d’una xicoteta editorial”

Modera: Jorge Sáiz (IES Tirant lo Blanc, Torrent, GEA-CLÍO)

12.00-12.30 h. Descans

12.30-14.00 h. El futur de Gea-Clío: investigació i innovació educativa
Carme Molina (FAPA): “La relació de Gea-Clío amb el moviment de pares i mares”
Ramón López Facal: (Universidade de Santiago). “La coordinació de la recerca universitària per consolidar un camp de coneixement”.
Isabel Henarejos (CEIP Vicente Tena, Xàbia), Benito Campo (Ext. Universitat, Ontinyent): “Nós Propomos i la participació ciutadana”  (Xàbia –Ontinyent)
Xosé M. Souto (Universitat de València, GEA-CLÍO). “L’ampliació de la xarxa de recerca i innovació amb altres grups iberoamericans. Geoforo Iberoamericano”
Roselane Zordan Costello  (Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Porto alegre)
Modera: Sara Fita (IES Clot de l’illot, El Campello, GEA-CLÍO)

14.00-14.15 h. Clausura de l’acte per l’alcaldessa d’Alaquàs: Elvira Garcia
Presenta: Santos Ramírez (Gea-Clío)

Menjar de comiat